Hotovky jsou nekvalitní

Pod pojmem „hotovky či čtečky“ si běžná veřejnost vybaví „brýle“, které jsou hned po ruce a jsou za minimální cenu.

Jenomže tyto tzv. „brýle“ vlastně podle zákona vůbec brýlemi nejsou. Skutečné brýle totiž jsou dle zákona zdravotnickým prostředkem, který slouží ke korekci zraku a také jeho ochraně. Musí splnit poměrně přísné, kontrolované normy kvality a nezávadnosti materiálu, přesnost zhotovení a jakost zpracování. A jejich prodej je vázán na odbornost, proto je možné je zakoupit pouze v optikách.

Naopak „hotovky“ nemusí splňovat normy téměř žádné, maximálně takové, které musí splnit např. kbelík na úklid podlahy.

Problém je tedy v tom, že se „hotovky“ tváří jako skutečné brýle a stejným způsobem se také používají.

„Hotovky“ se vyrábějí na průměrného člověka. Nicméně žádný člověk na světě není úplně stejný, nemá proto úplně stejné parametry zraku jako jiný a může mít i jiné oční obtíže. „Hotovky“ také mají naprosto běžně velké odchylky v centraci „brýlových čoček“, proto také není jeden kus jako druhý, přesto že toto bývá deklarováno na uvedeném zboží.

Většina odborníků také varuje, že používání „hotovek“ může být pro zrak škodlivé, protože neodpovídají individuálním parametrům každého z nás. Bohužel nemalou zásluhu na rozšíření tohoto zboží v ČR mají také někteří odborníci, kteří se nezabývají tím, že může mít každé oko jinou dioptrickou hodnotu a neberou v potaz možnost astigmatismu.

Je však skutečně prokázané, že jen malé procento lidí má naprosto stejnou dioptrickou hodnotu na pravém i levém oku, a že i astigmatismus je v populaci běžný – jeho absence je spíše výjimkou, a že se to kolem nás hemží lidmi s obtížemi v binokulárním vidění.

Proč je používání „hotovek“ nevhodné?

Díky nepřesné centraci „čoček“ dochází k nežádoucímu prizmatickému efektu (navozuje se tak šilhání), který musí zrakový aparát vykompenzovat, aby nedošlo ke zdvojení obrazu. Tuto kompenzaci provádějí okohybné svaly, které se po delší námaze unaví. Projeví se to vyčerpáním očí, bolestí či křečemi, neschopností další zátěže a prodloužením reakční doby. Nad očima a těmito svaly bdí mozek, který činnost okohybných svalů musí koordinovat. I pro něj je to zátěž navíc. Trvá-li tento stav dlouhou dobu, může dojít k rozvoji různých poruch vidění, které mohou být obtížně vratné.

Možnost vyzkoušení „hotovek“ v supermarketu navíc některé lidi pobízí k tomu, že ani nejdou na odborné vyšetření zraku a několik let si takto korigují sami svou vadu. A problém je na světě, pokud je u těchto lidí po několika letech, kdy se odhodlají konečně na vyšetření očí, zjištěno nějaké oční onemocnění (např. zelený zákal, který sám pacient na sobě nazjistí).

Přestože je přirozené, že má člověk z odborníků v bílém plášti respekt, je třeba odborníka navštěvovat pravidelně. Často platí, že čím je dříve zjištěné onemocnění, tím je větší šance na vyléčení nebo alespoň na stabilizaci choroby.

„Hotovky“ byly už zpočátku myšleny jako náhrada za brýle ponechané doma při nouzových situacích – na cesty, kdy by zapomětliví byli bez nich ztraceni. Jsou tedy určeny na „jedno“ použití.

A s výmluvou některých zákazníků, že brýle z optiky jsou drahé, nemůžeme souhlasit, vždyť jsou stále k dispozici brýle na lékařský předpis, hrazené plně zdravotní pojišťovnou.

Nejlepším důkazem o kvalitě „hotovek“ jsou pro nás vietnamští obchodníci mající také ve svém sortimentu právě tyto „brýle“. K nám do optiky chodí pro kvalitní brýle, při jejich výběru se několikrát ubezpečují, že nejsou vyrobené v Číně – takové pro sebe v žádném případě nechtějí. „Hotovky“ jsou totiž jako mnoho jiných extrémně levných produktů, lisované v čínských továrnách a často i dětmi.

Oči máme jenom jedny. A při hazardování s nimi je zbytečné si zadělávat na oční komplikace. Vždyť zrak je naším nejcennějším smyslem.